Konference MCMI


  • 2021: Dokumentace, konzervace a restaurování hudebních nástrojů (Praha, České muzeum hudby, 16.-17. června 2021)​
  • 2018: Péče o hudební nástroje (Praha, České muzeum hudby, 20. 11. 2018)