Konzervace a restaurování


Poslední přidané články: 

  • To Play or Not to Play: Corrosion of Historic Brass Instruments. Romantic Brass Symposium 4. Eds. by Adrian von Steiger, Daniel Allenbach and Martin Skamletz

 

Texty k problematice restaurování:

(řazeno abecedně, pro přečtení klikněte na ikonku )

AMG ČR: Profesní etický kodex konzervátora-restaurátora AMG ČR
Andrew, Patricia (ed.): Standards in the Museum Curation of Musical Instruments (2005)
Barcley, Robert L.: The Care of Musical Instruments in Canadian Collections (1982)
Barcley, Robert L.: Ethics in the conservations and restoration of early brass instruments (Historic Brass Society Journal, 1989, 1, s. 75-81)
Barclay, Robert L. (ed.): The Care of Historic Musical Instruments (Edinburgh 1997)
Bavington, Peter: Guide to Keyboard Instruments Training.
Canadian Conservation Institute: Basic care – Keyboard instruments
Canadian Conservation Institute: Basic care – Wind instruments
CIMCIM: Recommendations for the conservation of musical instruments (1993)
Hidasi, Zsolt: The restoration of a mid-19th century Érard double-action harp
Hofmann, Erik Pierre: A Retrospective Newsletter (2022).
Journal of the American Institute for Conservation (archiv časopisu)
Lamb, Andrew: To play or not to play: the ethics of musical instrument conservation (Conservation Journal 15, 1995)
Oey, Mary: Some problems in musical instrument conservation in museum collections [online]. Anagpic 2006.
Pérez Marco A. - Marconi, Emanuele (eds.): Wooden Musical Instruments: Diferent Forms of Knowledge (2018)
Rogala, Dawn V. - DePriest, Paula T. - Charola, A. Elena - Koestler, Robert J.: The Mechanics of Art Materials and Its Future in Heritage Science. 
Šindlářová, Simona – Selucká, Alena: Klavír Leoše Janáčka – průzkum prostředí a restaurování (Fórum pro konzervátory-restaurátory 2020, roč. 10, č. 1, s. 25–31)
To Play or Not to Play: Corrosion of Historic Brass Instruments. Romantic Brass Symposium 4. Eds. by Adrian von Steiger, Daniel Allenbach and Martin Skamletz