Balík, Bohumil (II)

[Míla]

1919–p1965

[revize 1980]

Životopis

Amatérský houslař působící ve Vlkančicích a později ve Stříbrné Skalici. Narodil se 24. června 1919. Syn a žák Bohumila Balíka (I). Pracoval podle zásad otce, ale jeho práce je kvalitnější. Používal výhradně viněty psané tuší.

Byl internován v koncentračním táboře. Datum úmrtí není známé, pracoval ještě těsně před rokem 1965.

Signatura

  • přepis: ZHOTOVIL op. / MÍLA BALÍK / VLKANČICE / L. P. _ _ _ _ 
  • přepis: Zhotovil op. ___ r. _ _ _ _ / MÍLA BALÍK / Vlkančice
  • přepis: Zhotovil op. / Míla Balík / Vlkančice _ _ _ _.

Prameny a literatura

  • Jalovec, Karel: Čeští houslaři (Praha 1959, s. 35).
  • Jalovec, Karel: Enzyklopädie des Geigenbaues (sv. 1, Praha 1965, s. 112).
  • Skokan, František: Svět houslí (Praha 1965, s. 154).

Papírová databáze Oddělení hudebních nástrojů Českého muzea hudby