Balík, Bohumil (I)

1887–1975

[revize 1980]

Životopis

Amatérský houslař působící ve Vlkančicích. Narodil se 10. prosince 1887 jako syn koláře Jana Balíka a Anny. Chtěl se vyučit houslařství u Františka Trávníčka v Brně, ten jej ale do učení nepřijal. V letech 1915–1917 pracoval v dílně pražského houslaře Antonína Chudlařského, ale spíše podružné práce a opravy. Pracoval dle modelu Stradivariho a Guarneriho, používal červenohnědý a zlatožlutý olejový lak. Celkem zhotovil více než 100 houslí, 8 viol, 4 violoncella a 2 kontrabasy. Na výstavě České amatérské houslařství byly vystaveny jeho housle z roku 1936. Mistrovské nástroje postavil mimo jiné pro Josefa Suka, Otakara Ševčíka, J. B. Foerstera. V řemeslu pokračoval také jeho syn Míla Balík.

Původně se vyučil kolářem. Dílnu měl na adrese Vlkančice 19. 

Dochované nástroje:

Signatura

  • Bohumil Balik / Vlkančice 19.
  • BOH. BALIK, / hotovitel smyčcových nástrojů / Vlkančice p. Stř. Skalice.
  • Opravil / Bohumil Balik, / hotovitel smyčcov. nástrojů / Vlkančice 19.
  • ZHOTOVIL / BOHUMIL BALÍK / VLKANČICE L. P. 19[__].

Prameny a literatura

  • Jalovec, Karel: Čeští houslaři (Praha 1959, s. 35).
  • Jalovec, Karel: Enzyklopädie des Geigenbaues (sv. 1, Praha 1965, s. 111).
  • Bárta, J.: Nestor houslařského řemesla (Hudební nástroje, roč. 10, 1973, č. 3, s. 98). 
  • Henley, William – Woodcock, Cyril: Universal Dictionary of Violin & Bow Makers (Brighton 1969, sv. VII, s. 12).
  • Mačák, Ivan (ed.): Hudobné zbierky Slovenského národného múzea (Bratislava 1975, s. 135). 

Papírová databáze Oddělení hudebních nástrojů Českého muzea hudby