Čítárna

/ Čítárna

V této sekci můžete najít různé texty týkající se problematiky dokumentace, konzervace a restaurování hudebních nástrojů. Kromě kratších článků a studií jsou zde průběžně umisťovány také reportáže z konferencí, školení a workshopů. Řazení příspěvků je chronologické. 

2. listopadu 2016
Some problems in musical instrument conservation in museum collections Přečíst celý článek
1. listopadu 2016
Měření klimatických a světelných podmínek Přečíst celý článek
24. srpna 2016
An Introduction to the History and Technology of Wooden Musical Instruments Přečíst celý článek
24. srpna 2016
Code of Ethics for Museums Přečíst celý článek
24. srpna 2016
Profesní etický kodex konzervátora-restaurátora AMG ČR Přečíst celý článek
24. srpna 2016
To play or not to play: the ethics of musical instrument conservation Přečíst celý článek
24. srpna 2016
Ethics in the conservations and restoration of early brass instruments Přečíst celý článek
24. srpna 2016
Reportáž ze školení "Připojte se k MIMO" aneb světová databáze hudebních nástrojů a její výhody a specifika Přečíst celý článek