Čítárna

/ Čítárna

V této sekci můžete najít různé texty týkající se problematiky dokumentace, konzervace a restaurování hudebních nástrojů. Kromě kratších článků a studií jsou zde průběžně umisťovány také reportáže z konferencí, školení a workshopů. Řazení příspěvků je chronologické. 

16. června 2020

Canadian Conservation Institute: The Basic Care: Musical Instruments

Základní péče o dechové a klávesové hudební nástroje

29. května 2020

Vychází Bulletin CIMCIM

CIMCIM Bulletin, April 2020

15. května 2020

Zásady muzejní péče o hudební nástroje

Standards in the Museum Curation of Musical Instruments

4. května 2020

The Care of Musical Instruments in Canadian Collections

R. L. Barclay: The Care of Musical Instruments in Canadian Collections. The Canadian Conservation Institute (CCI). Technical…

23. dubna 2020

Studium houslařských olejových laků na bázi lněného oleje, kalafuny a mastixu

Fórum pro konzervátory-restaurátory, 2019, roč. IX, č. 1

2. dubna 2020

Wooden Musical Instruments Diferent Forms of Knowledge

WoodMusICK COST Acton FP1302

2. dubna 2020

Recommendations for the conservation of musical instruments

2. dubna 2020

The Care of Historic Musical Instruments

Zásadní publikace pro péči historické hudební nástroje.

2. listopadu 2016

Oey, Mary:

Some problems in musical instrument conservation in museum collections

1. listopadu 2016

Jakubec, Petr

Měření klimatických a světelných podmínek

24. srpna 2016

Reportáž ze semináře

An Introduction to the History and Technology of Wooden Musical Instruments

24. srpna 2016

ICOM:

Code of Ethics for Museums

24. srpna 2016

AMG ČR:

Profesní etický kodex konzervátora-restaurátora AMG ČR

24. srpna 2016

Lamb, Andrew:

To play or not to play: the ethics of musical instrument conservation

24. srpna 2016

Barcley, Robert:

Ethics in the conservations and restoration of early brass instruments

24. srpna 2016

Training school „Joining MIMO“

Reportáž ze školení "Připojte se k MIMO" aneb světová databáze hudebních nástrojů a její výhody a specifika