Konzervace a restaurování

/ Čítárna / Konzervace a restaurování


Poslední přidané články: 

  • Šindlářová, Simona – Selucká, Alena: Klavír Leoše Janáčka – průzkum prostředí a restaurování (Fórum pro konzervátory-restaurátory 2020, roč. 10, č. 1, s. 25–31): Příspěvek přináší zhodnocení stavu původního klavíru Leoše Janáčka vzhledem k působení různých klimatických podmínek, kterým byl vystaven v minulosti a v novodobé muzejní expozici Moravského zemského muzea. Současné klimatické parametry prostředí byly statisticky zpracovány a posouzeny na základě přijatelných sezónních a krátkodobých výkyvů relativní vlhkosti a teploty vzduchu. Pozornost byla též věnována monitoringu prostředí během transportu a restaurování klavíru na specializovaném pracovišti ve Vídni. V této souvislosti jsou shrnuty základní informace o průběhu restaurování a následném stavu klavíru po ošetření. Navržena jsou reálná opatření pro zajištění větší stability mikroklimatu prostoru, vycházející jednak z konzervátorských nároků, ale i z požadavku komfortu návštěvníků během návštěvy expozice.

 

Texty k problematice restaurování:

(řazeno abecedně, pro přečtení klikněte na ikonku )

AMG ČR: Profesní etický kodex konzervátora-restaurátora AMG ČR
Andrew, Patricia (ed.): Standards in the Museum Curation of Musical Instruments (2005)
Barcley, Robert L.: The Care of Musical Instruments in Canadian Collections (1982)
Barcley, Robert L.: Ethics in the conservations and restoration of early brass instruments (Historic Brass Society Journal, 1989, 1, s. 75-81)
Barclay, Robert L. (ed.): The Care of Historic Musical Instruments (Edinburgh 1997)
Canadian Conservation Institute: Basic care – Keyboard instruments
Canadian Conservation Institute: Basic care – Wind instruments
CIMCIM: Recommendations for the conservation of musical instruments (1993)
Lamb, Andrew: To play or not to play: the ethics of musical instrument conservation (Conservation Journal 15, 1995)
Oey, Mary: Some problems in musical instrument conservation in museum collections [online]. Anagpic 2006.
Pérez Marco A. - Marconi, Emanuele (eds.): Wooden Musical Instruments: Diferent Forms of Knowledge (2018)
Šindlářová, Simona – Selucká, Alena: Klavír Leoše Janáčka – průzkum prostředí a restaurování (Fórum pro konzervátory-restaurátory 2020, roč. 10, č. 1, s. 25–31)