Anton, Anton

[Antonín]

2. polovina 19. století

[revize 1980]

Životopis

[revize 1980]

Varhanář působící v Lubech u Chebu [Schönbach], synovec houslaře Rudolfa Antona.

Prameny a literatura

  • Jalovec, Karel: Čeští houslaři (Praha 1959, s. 35).

Papírová databáze Oddělení hudebních nástrojů Českého muzea hudby