Anton, Rudolf

1854-p1929

[revize 1980]

Životopis

[revize 1980]

Výrobce a opravář strunných nástrojů. Narodil se v roce 1854 v Kraslicích. Po odchodu do Ústí nad Labem se vyučil hudebnímu nástrojařství u Antona WurmaOd roku 1869 provozoval obchod s houslemi a kytarami v Ústí n. L., od roku 1915 provozoval dílnu na adrese Herrengasse 38. Zemřel po roce 1929 v Ústí nad Labem. Stavěl housle podle klasických modelů a kytary. Strýc varhanáře Antona Antona ze Schönbachu.   

Původně se vyučil truhlářem.  

Prameny a literatura

  • Lütgendorff, Wilibald Leo von: Die Geigen und Lautenmacher vom Mittelalter bis zur Gegenwart (2 sv., 4. vyd., Frankfurt a. M. 1913). 
  • Wit, Paul de: Welt-Adressbuch der MusikinstrumentenIndustrie. Teil I: Deutschland, Österreich, Tschechoslowakei (Leipzig, 1925–26, s. 661).
  • Jalovec, Karel: Čeští houslaři (Praha 1959).
  • Henley, William: Universal Dictionary of Violin and Bow Makers (Brighton 1960).
  • Jalovec, Karel: Enzyklopädie des Geigenbaues (1. sv., Praha 1965, s. 91).

Papírová databáze Oddělení hudebních nástrojů Českého muzea hudby