1. Databáze nástrojů
  2. Databáze výrobců

Databáze nástrojů: shromažďuje informace o nástrojích zdokumentovaných v rámci činnosti MCMI. Náhledové fotografie hudebních nástrojů jsou možné pouze v tom případě, že vlastníci nebo správci těchto nástrojů zveřejnění fotografie umožní.

Databáze výrobců: přináší souhrn informací o výrobcích hudebních nástrojů převážně českého původu, nebo o výrobcích zahraničních, kteří v českých zemích určitý čas působili nebo se zde trvale usadili. Databáze usiluje o co největší komplexnost, proto uvádí kromě základních informací o výrobci rovněž veškeré dílčí získané informace, které by mohly přispět k dalšímu výzkumu osobnosti výrobce. Heslář vychází převážně z papírové databáze uložené v oddělení hudebních nástrojů Českého muzea hudby, která byla budována kurátory oddělení po několik desítek let. Heslář je dále doplňován o nové osoby a instituce, jejichž existence vyplynula z poznatků novějšího výzkumu a literatury. Z důvodu pohotového zpřístupnění informací jsou u všech hesel naskenovány záznamy stávající papírové databáze. Zpracování jednotlivých záznamů podle níže uvedených pravidel je však postupné a dosud nezpracované záznamy jsou označeny „ve zpracování“. ⇒ Metodika databáze výrobců.