Restaurování

/ Čítárna / Restaurování

29. září 2020

S. Šindlářová – A. Selucká: Klavír Leoše Janáčka – průzkum prostředí a restaurování

Fórum pro konzervátory-restaurátory 2020, roč. 10, č. 1, s. 25–31.