Anger, Joseph Simon

1752-1818

[revize 2015]

Životopis

Výrobce žesťových nástrojů. Syn Josepha Johanna Angera, narodil se 3. 1. 1752. V letech 1768–1772 pracoval v dílně u lipského nástrojaře Sattlera. V roce 1773 se vrátil domů a převzal dílnu po otci. Po něm převzal dílnu syn z prvního manželství Joseph Viktor

Dvakrát se oženil (1774 a 1786). Ve starší literatuře je mylně považován za zakladatele kraslické výroby žesťových nástrojů. 

Signatura

přepis: MACHTS IOSEPH SIMON ANGER / IN GRASLITZ [rok]

popis: po obou stranách signatury znak dvouhlavého orla s korunou

Prameny a literatura

 • Langwill, Lyndesay G.: An Index Of Musical Wind Instrument Makers (Edinburgh 1972, s. 5).
 • Waterhause, William: The New Langwill Index. A Dictionary of Musical Wind-Instrument Makers and Inventors (London 1993, s. 9).
 • Fitzpatrick, Horace: An Eighteenth-Century School of Horn-Makers in Bohemia (The Galpin Society Journal 17, 1964, s. 77–88, s. 80).
 • Keller, Jindřich: Nátrubkové nástroje se strojivem v 19. století (diplomová práce, Praha 1967, s. 115).
 • Fiala, Jaroslav − Keller, Jindřich − Matějček, Jiří: Kraslice: město a hudba (Kraslice 1970, s. 15).
 • Fitzpatrick, Horace: The horn and horn-playing: and the Austro-Bohemian tradition from 1680−1830 (London 1970, s. 145).
 • Keller, Jindřich: Píštělníci a trubaři. Pojednání o výrobě dechových hudebních nástrojů v Čechách před rokem 1800 (Sborník Národního muzea v Praze, Řada A – Historie 29, 1975, č. 4–5, s. 161–244, s. 225).
 • Heyde, Herbert: Historische Musikinstrumente des Händel-Hauses (Halle an der Saale 1983, s. 75).
 • Dullat, Günter: Der Musikinstrumentenbau und die Musikfachschule in Graslitz von den Anfängen bis 1945 (Nauheim 1997, s. 44–45, 47–48, 56, 58).
 • Šlégrová, Hana: Výroba dechových hudebních nástrojů v Kraslicích (disertační práce, Ústav hudební vědy, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno, 2001, s. 27−28).
 • Freemanová, Michaela: German music instrument makers and music instruments in the Bohemian Lands (in: Fischer, E. (hrsg.): Musikinstrumentenbau im interkulturellen Diskurs. Berichte des interkulturellen Forschungs-projektes „Deutsche Musikkkultur im östlichen Europa“, Stuttgart 2006, s. 55–70, s. 58).
 • Chocholatá, Ilona: Sbírka hudebních nástrojů Muzea Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou (magisterská práce, Ústav hudební vědy, Masarykova univerzita, Brno 2009, s. 103).
 • Berdychová, Tereza. Nejstarší české lesní rohy ve sbírce Českého muzea hudby v Praze (Opus musicum 45, 2013, č. 5, s. 50−64, s. 60).
 • Český hudební slovník osob a institucí 

Nástroje výrobce

Papírová databáze Oddělení hudebních nástrojů Českého muzea hudby