Anger, Joseph Johann

[Angerer]

1723–1779

[revize 2015]

Životopis

[revize 2015]

První známý výrobce žesťových nástrojů v Kraslicích. Narodil se v roce 1723 ve Fürthu v Bavorsku. Vyučil se pravděpodobně v Norimberku, odkud přišel do Kraslic. Ve věku 28 let si založil dílnu. V matrikách se poprvé objevuje roku 1751 jako "Trompetenmacher". V rodinné živnosti pokračovali syn Joseph Simon Anger a vnuk Joseph Viktor Anger

Z důvodu lepší obživy provozoval také rolnictví.

Signatura

IOSEPH ANGER IN GRASLITZ

Prameny a literatura

  • Martin, Julius: Graslitz: Seine Anfänge und seine Entwicklung zur Zentrale d. Blasinstrumenten-industrie der Österreichischungarischen Monarchie 1610–1918, 1945 (Wien: J. Martin, 1957, s. 26). 
  • Keller, Jindřich: Nátrubkové nástroje se strojivem v 19. století (diplomová práce, Praha 1967, s. 114–115).
  • Fiala, Jaroslav − Keller, Jindřich − Matějček, Jiří: Kraslice: město a hudba (Kraslice 1970, s. 15).
  • Keller, Jindřich: Píštělníci a trubaři. Pojednání o výrobě dechových hudebních nástrojů v Čechách před rokem 1800 (Sborník Národního muzea v Praze, Řada A – Historie 29, 1975, č. 4–5, s. 161–244, s. 225).
  • Waterhause, William: The New Langwill Index. A Dictionary of Musical Wind-Instrument Makers and Inventors (London 1993, s. 9).
  • Dullat, Günter: Der Musikinstrumen-tenbau und die Musikfachschule in Graslitz von den Anfängen bis 1945 (Nauheim 1997, s. 45, 48).
  • Šlégrová, Hana: Výroba dechových hudebních nástrojů v Kraslicích (disertační práce, Ústav hudební vědy, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno, 2001, s. 27).
  • Kotašová, Daniela – Berdychová, Tereza – Kříženecký, Jan: Hudební sbírka Ondřeje Horníka: II. Hudební nástroje (Praha 2012, s. 168).
  • Berdychová, Tereza: Nejstarší české lesní rohy ve sbírce Českého muzea hudby v Praze (Opus musicum 45, 2013, č. 5, s. 50−64, s. 53).
  • Český hudební slovník

Papírová databáze Oddělení hudebních nástrojů Českého muzea hudby