Konference MCMI:

Pozvánky / Konference MCMI:

Termín konání: 16. 6. 2021 – 17. 6. 2021

Konference MCMI:

Dokumentace, konzervace a restaurování hudebních nástrojů

Ve dnech 16.-17.června 2021 se bude konat konference MCMI, která byla z důvodu protiepidemiologických opatření v loňském roce odložena. Vzhledem k počtu aktivních přednášejících je konference koncipována jako dvoudenní. Detailní program konference bude zveřejněn v průběhu dubna. 

Konference bude zaměřena jak na obecné, tak i na dílčí specializované a praktické otázky dokumentace, konzervace a restaurování hudebních nástrojů. Součástí konference bude exkurze do restaurátorských dílen Českého muzea hudby. 

V případě zájmu o aktivní účast na konferenci je stále ještě možné podat přihlášku, kapacity jsou však vzhledem k přesunu programu z loňského roku omezeny. V případě zájmu, prosím, zašlete přihlášku s níže uvedenými informacemi:
- název příspěvku
- stručná anotace příspěvku (cca 5-10 vět)
- stručná informace o autorovi (2-3 věty)

Délka příspěvku max. 30 minut. 

Přihlášku, prosím, zašlete na e-mailovou adresu tereza.zurkova@nm.cz nejpozději do 31. 3. 2021.

V případě zájmu o pasivní účast na konferenci potvrďte, prosím, svoji účast na tutéž e-mailovou adresu do 31. 5. 2021.


Publikováno: 25. 1. 2021 Autor: Tereza Žůrková Sekce: Pozvánky