Aktualizováno: Konference MCMI 16.-17. června 2021:

Aktualizováno: Konference MCMI 16.-17. června 2021:

PROGRAM

Ve dnech 16.-17. června 2021 se uskuteční v prostorách Českého muzea hudby konference Metodického centra dokumentace, konzervace a restaurování hudebních nástrojů. 

Vzhledem k vládním opatřením je osobní přítomnost na konferenci omezena na přihlášené účastníky. V tuto chvíli již není možné se na konferenci přihlásit. Ve druhé polovině roku bude na webových stránkách Metodického centra publikován elektronický sborník s vybranými příspěvky této konference. 

 

Program konference:

středa, 16. června:

08:30 – 09:00 prezence účastníků
  Zahájení konference
09:05 – 09:30 Tereza Žůrková: Obecné zásady a standardy dokumentace hudebních nástrojů
09:30 – 10:00 Daniela Kotašová: Příspěvek k metodice dokumentace harf na příkladu nástrojů ze sbírky Českého muzea hudby
10:00 – 10:30 přestávka
10:30 – 11:00 Barbora Kadlíčková: Niněry ze sbírky Českého muzea hudby
11:00 – 11:30 Jan Kříženecký: Speciální úložné systémy na hudební nástroje
11:30 – 12:00 Tomáš Slavický: Databáze výrobců hudebních nástrojů MCMI
12:00 – 14:00 přestávka na oběd
14:00 – 14:30 Petr Koukal: Hudební památky a jejich obnova z pohledu památkové péče
14:30 – 15:00 Viktor Hruška: Možnosti a problémy data miningu v organologických aplikacích
15:00 – 15:30 Milan Guštar: Monitorování uměleckých předmětů
15:30 – 16:00 přestávka
16:00 – 16:30 Jiří Čepelák: Loutnové nástroje v muzeích, jejich konzervace a restaurování
16:30 – 17:00 Jan Tuláček: „...a vbořím se směle do staré škatule“ aneb jak nerestaurovat muzeální kytary z období 19. století

čtvrtek, 17. června:

09:00 – 09:30 Jana Burdová: Systematika a nová muzejní evidence citer Vlastivědného muzea v Olomouci
09:30 – 10:00 František Kůs: Restaurování houslí Didier Nicolas ainé
10:00 – 10:30 Adam Bitljan: Restaurování „Perleťového klavíru“ ze sbírek Českého muzea hudby
10:30 – 11:00 přestávka
11:00 – 11:30 Veronika Sovková: Restaurování barokního kontrabasu olomoucké provenience
11:30 – 12:00 Jan Bečička: Restaurování klavichordu z pozůstalosti hudebního skladatele Augusta Stradala
12:00 – 12:30 Zdeněk Otčenášek: Vliv použitých technologií při restaurování varhan na jejich zvuk
12:30 – 14:00 přestávka na oběd
14:00 – 14:30 Simona Šindlářová – Alena Selucká: Klavír Leoše Janáčka
14:30 – 15:00 František Ibl: Problematika restaurování žesťových dechových nástrojů
15:00 – 15:30 přestávka
15:30 – 16:30 exkurze do restaurátorských dílen Českého muzea hudby