Wolf, Josef

1821-1893

Životopis

Syn Augusta Wolfa, u kterého se vyučil. Poté odešel na zkušenou a pracoval v dílnách ve Vídni a Pešti. Po návratu pracoval ještě nějaký čas u svého otce. Osamostatnil se v roce 1848. Po smrti otce v roce 1867 převzal též jeho dílnu a výrobu rozšířil i na hranové a plátkové dechové nástroje. Též obchodník s hudebními nástroji (dudy, harmoniky). Hojně exportoval do Ruska. Účastnil se výstav s hudebními nástroji (1882 Terst; 1887 Příbor). V roce 1891 mu byla na Jubilejní výstavě v Praze udělena stříbrná medaile. Vyučil svého syna Augusta Josefa, který po něm převzal živnost.

Signatura

(1) JOSEF WOLF / znak dvouocasého lva / IN PRAG

(2) IOSEF WOLF / PRAHA / PRAG

Archivní materiály

Literární archiv Památníku národního písemnictví. Fond: Srb-Debrnov, Josef. Životopis Augustina Wolfa.

Archiv hlavního města Prahy, fond Společenstvo hotovitelů hudebních nástrojů, inv. č. 2, Matrika mistrů 1851–1949.

Fleischer, Ludwig: Musik-Adressen- und Notiz-Buch der königlichen Hauptstadt Prag und deren Vorstädte nebst dem neuesten Theater- und Häuser-Schema von Prag (Prag 1867, s. 83);

Meliš, Emanuel: Průvodce hudební a divadelní (Praha: Mikuláš & Knapp, 1868, s. 76);

Seznam cen udělených na všeobecné zemské jubilejní výstavě v Praze roku 1891 pod protektorátem Jeho cís. a král. Veličenstva císaře Františka Josefa I. (V Praze Nákladem výstavního výboru, [1892], s. 127);

Wit, Paul de: Welt-Adressbuch der gesammten Musikinstrumenten-Industrie (Leipzig 1897, s. 156);

Hudební almanach Československé republiky 1, 1922 (Praha: Hudební nakladatelství Jana Hoffmanna, 1921, s. 258);

Wit, Paul de: Welt-Adressbuch der MusikinstrumentenIndustrie. Teil I, Deutschland, Österreich, Tschechoslowakei (Leipzig, 1925/26, s. 705);

Wit, Paul de: Welt-Adressbuch der MusikinstrumentenIndustrie. Teil I, Deutschland, Österreich, Luxemburg, Tschechoslowakei (Leipzig, 1929/30, s. 399).

Prameny a literatura

Srb-Debrnov, Josef: Slovník hudebních umělců slovanských. (Rukopis, Národní muzeum – České muzeum hudby).

Langwill, Lyndesay G.: An Index Of Musical Wind Instrument Makers (Edinburgh: L.G. Langwill, 1972, s. 192).

Waterhause, William: The New Langwill Index. A Dictionary of Musical Wind-Instrument Makers and Inventors (London: Tony Bingham, 1993, s. 434).

Keller, Jindřich: Nátrubkové nástroje se strojivem v 19. století (Diplomová práce, Praha 1967, s. 126).

Žůrková, Tereza: Výroba nátrubkových dechových nástrojů v českých zemích v 18. a 19. století se zaměřením na lesní rohy (Disertační práce, Masarykova univerzita, Brno 2016, s. 25, 34, 36, 94, 95, 96, 111, 118, 241, 255, 259, 260, 261).