Umlauff, Johann

[Umblauff, Umblauf]

?-?

Životopis

Blíže neznámý výrobce nátrubkových dechových nástrojů v Praze v polovině 18. století. Snad příbuzný Wenzela Umlauffa. V inventáři strahovského kůru z roku 1833 jsou zapsány dva pozouny označené jménem Johann Umlauff a datované 1747. Dochoval se též jeden lesní roh datovaný stejným rokem.

Signatura

MACHT IOANNES / UMLAUFF IN PRAG / 1747

Archivní materiály

Národní muzeum – České muzeum hudby, Inventář strahovského kůru z roku 1833, př. č. 119/57, č. 3, Anhang 1, fol. 156−159.

Prameny a literatura

Žůrková, Tereza: Výroba nátrubkových dechových nástrojů v českých zemích v 18. a 19. století se zaměřením na lesní rohy (Disertační práce, Masarykova univerzita, Brno 2016, s. 19, 25, 47, 236, 237, 258).