Bauer, Johann Adam

?-a1835

Životopis

Pocházel ze Saska. Řemeslu se vyučil pravděpodobně v Kraslicích. Kolem roku 1800 přišel do Prahy. Dílnu si v Praze založil v roce 1811 – Debrnov uvádí (v hesle Horák, Václav), že měl dílnu v Železné ulici. V roce 1821 získal měšťanské právo. Vyučil Václava Horáka a bratry Františka a Václava Františka Červeného. V jeho dílně pracoval nějakou dobu i August Wolf. V roce 1828 dodal pár lesních rohu pražské Loretě. Když se jeho syn Eduard Johann v roce 1835 ženil, byl již J. A. Bauer označen jako nežijící. Po jeho smrti převzal dílnu syn Eduard Johann. Jeho nástroje jsou dnes dochovány v řadě českých i evropských sbírek. 

Signatura

(1) Johann. Adam. / Bauer. in Prag. + znak dvouhlavého korunovaného orla se lvem ve štítu (uprostřed signatury výrobce)

(2) Johann. Bauer. / in Prag. .1819. + znak dvouhlavého korunovaného orla se lvem ve štítu

Archivní materiály

Národní archiv, ŘK [Řád kapucínů], karton. 387, fol. 82.

Literární archiv Památníku národního písemnictví, Životopis Augustina Wolfa, fond: Srb-Debrnov, Josef.

Fleischer, Ludwig: Musik-Adressen- und Notiz-Buch der königlichen Hauptstadt Prag und deren Vorstädte nebst dem neuesten Theater- und Häuser-Schema von Prag (Prag 1867, s. 44).

Heimatkunde des Bezirkes Graslitz (Graslitz 1929, s. 296).

Podlaha, Antonín: Materialie k slovníku umělců a uměleckých řemeslníků v Čechách (Památky archeologické 29, 1917, s. 48).

Prameny a literatura

Langwill, Lyndesay G.: An Index Of Musical Wind Instrument Makers (Edinburgh 1972, s. 10).

Waterhause, William: The New Langwill Index. A Dictionary of Musical Wind-Instrument Makers and Inventors (London 1993, s. 23).

Srb-Debrnov, Josef: Slovník hudebních umělců slovanských (rkp.).

Martin, Julius: Graslitz: Seine Anfänge und seine Entwicklung zur Zentrale d. Blasinstrumentenindustrie der Österreichischungarischen Monarchie 1610–1918, 1945 (Wien 1957, s. 27).

Keller, Jindřich: Nátrubkové nástroje se strojivem v 19. století (diplomová práce, Praha 1967, s. 123).

Fiala, Jaroslav − Keller, Jindřich − Matějček, Jiří: Kraslice: město a hudba (Kraslice 1970, s. 15).

Fitzpatrick, Horace: The horn and horn-playing: and the Austro-Bohemian tradition from 1680−1830 (London 1970, s. 146).

Altenburg, Detlef: Untersuchungen zur Geschichte der Trompete im Zeitalter der Clarinblaskunst (Regensburg 1973, sv. 3, obr. 47).

Berdychová, Tereza: Nejstarší české lesní rohy ve sbírce Českého muzea hudby v Praze (Opus musicum 45, 2013, č. 5, s. 50−64, s. 52).

Němcová, Gabriela: Music in the domains of Cesky Krumlov, or the secret of the chateau depositary (Czech Music 2005, č. 1, s. 20−22).