Balley, Mikuláš

a1806–p1819

[revize 1980]

Životopis

Klavírník působící v Plzni. Klavírnickému řemeslu se vyučil ve Vídni. V roce 1806 přišel do Plzně a založil si zde dílnu. V roce 1819 ji převzal jeho bratr Jan Nepomucký a Mikuláš odešel do Ruska. Další osudy nejsou známé.

Prameny a literatura

  • Jalovec, Karel: Enzyklopädie des Geigenbaues (Praha 1965, sv. 1, s. 112).

Papírová databáze Oddělení hudebních nástrojů Českého muzea hudby