Balley, Emanuel

1836–1904

[revize 1980]

Životopis

Klavírník působící v Plzni. Narodil se 6. května 1836. Syn Jana Balleye. V roce 1864 převzal dílnu po svém otci. Zemřel 7. listopadu 1904. 

Měšťanské právo v Plzni získal roku 1867. Jeho manželkou se stala Františka Waltr z Horšovského Týna. 

Prameny a literatura

  • Hruška, Martin: Kniha pamětní královského krajského města Plzně od roku 775 až 1870 (Plzeň 1883, s. 1026). 
  • Wit, Paul de: Welt-Adressbuch der gesammten Musikinstrumenten-Industrie (Leipzig 1897, s. 155).
  • Jalovec, Karel: Čeští houslaři (Praha 1959, s. 36).
  • Jalovec, Karel: Enzyklopädie des Geigenbaues (Praha 1965, sv. 1, s. 112). 

Papírová databáze Oddělení hudebních nástrojů Českého muzea hudby