Konference Konzervování a restaurování uměleckořemeslných předmětů ze dřeva

Pozvánky / Konference Konzervování a restaurování uměleckořemeslných předmětů ze dřeva

Termín konání: 8. 11. 2023 – 9. 11. 2023

Konference Konzervování a restaurování uměleckořemeslných předmětů ze dřeva

CO.LABS, Kounicova 686/22, Brno

8. 11. 2023 – 9. 11. 2023

V Brně se sejdou profesionálové, vědci a nadšenci z celého světa, spojující svou vášeň pro ochranu kulturního dědictví. Můžete se setkat a pohovořit s předními odborníky, kteří zastupují různorodá kulturní pozadí a umělecké tradice. Konference podpoří sdílení myšlenek a inovací, které pohání obor do nových oblastí.

Kromě přednášek se můžete zúčastnit připraveného off-programu v kulturních institucích v pozdních odpoledních hodinách a večerní recepce ve Vile Engelsmann. Můžete navázat spojení s kolegy z oboru a vytvářet spolupráce, které mohou formovat budoucnost zachování historického dědictví.

Akce slibuje setkání inspirativních osobností – odborníků, které formuje budoucnost zachování kulturního dědictví. Připravte se na pohledy a perspektivy konzervování z první ruky od předních autorit v oboru.

Hlavní příspěvky konference

  • Victoria and Albert Muzeum Londýn | Síla v oblasti umění a designu, zástupce V&A Londýn odhalí pozadí vědeckých průzkumů staletých dřevěných mistrovských děl.
  • Zámek ve Versailles | Přenášející uvedou účastníky do opulence minulosti, šéf a kurátor sbírek ze zámku ve Versailles sdílí své zkušenosti o konzervaci vybraných dřevěných předmětů, které ztělesňují velkolepost historie ve Francii.
  • SPSG Berlín | Z jádra Německa se odborník ze Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg podělí o inovativní techniky zachování slonovinového nábytku Fredericka Williama kurfiřta Braniborského.
  • MAK Vídeň | Muzeum užitého umění ve Vídni nás provede restaurováním unikátních intarzovaných panelů z dílny Davida Roentgena.
  • Singapur | Ztělesnění globálního rozměru, zástupce ze Singapuru zpřístupní perspektivy konzervování asijského uměleckého dědictví.

Více informací zde.

Zdroj: propamatky.info


Publikováno: 6. 11. 2023 Autor: Tereza Žůrková Sekce: Pozvánky