1. Databáze nástrojů
  2. Databáze výrobců

Databáze nástrojů: shromažďuje informace o nástrojích zdokumentovaných v rámci činnosti MCMI. Náhledové fotografie hudebních nástrojů jsou možné pouze v tom případě, že vlastníci nebo správci těchto nástrojů zveřejnění fotografie umožní.

Databáze výrobců: přináší souhrn informací o výrobcích hudebních nástrojů převážně českého původu, nebo o výrobcích zahraničních, kteří v českých zemích určitý čas působili nebo se zde trvale usadili. Databáze usiluje o co největší komplexnost, proto uvádí kromě základních informací o výrobci rovněž veškeré dílčí získané informace, které by mohly přispět k dalšímu výzkumu osobnosti výrobce. Heslář vychází převážně z papírové databáze uložené v oddělení hudebních nástrojů Českého muzea hudby, která byla budována kurátory oddělení po několik desítek let. Heslář je dále doplňován o nové osoby a instituce, jejichž existence vyplynula z poznatků novějšího výzkumu a literatury. Z důvodu pohotového zpřístupnění informací jsou u všech hesel naskenovány záznamy stávající papírové databáze. Zpracování jednotlivých záznamů podle níže uvedených pravidel je však postupné a dosud nezpracované záznamy jsou označeny „ve zpracování“. ⇒ Metodika databáze výrobců.

Název Výrobce Kategorie Datace Místo Instituce
Balalajka Jindříšek, Jindřich CHORDOFONY, drnkací cca 1900 Kyjev, Ukrajina Národní muzeum - České muzeum hudby
Balalajka anonym CHORDOFONY, drnkací 1915 Rusko Národní muzeum - České muzeum hudby
Balalajka anonym CHORDOFONY, drnkací zač. 20. století Rusko Národní muzeum - České muzeum hudby
Balalajka anonym CHORDOFONY, drnkací nezjištěna Rusko Národní muzeum - Etnografické oddělení Hisotrického muzea
Basetl anonym CHORDOFONY, smyčcové 19. století Čechy Národní muzeum - České muzeum hudby
Bisernice anonym CHORDOFONY, drnkací 2. pol. 19. století Balkán Národní muzeum - Etnografické oddělení Historického muzea
Bukač anonym MEMBRANOFONY 1903 - 1917 Humpolec Národní muzeum - České muzeum hudby
Citera Schamal, Karel 1 CHORDOFONY, drnkací 2. pol. 19. století Praha Národní muzeum - České muzeum hudby
Citera Kiendl, Anton CHORDOFONY, drnkací 2. pol. 19. století Wien Národní muzeum - České muzeum hudby
Citera smyčcová anonym CHORDOFONY, smyčcové 2. pol. 19. století --- Národní muzeum - České muzeum hudby
Dusítko klarinové anonym AEROFONY, nátrubkové 18. století neznámé Národní muzeum - České muzeum hudby
Dusítko klarinové anonym AEROFONY, nátrubkové 18. století neznámé Národní muzeum - České muzeum hudby
Dusítko klarinové anonym AEROFONY, nátrubkové 18. století neznámé Národní muzeum - České muzeum hudby
Dusítko klarinové anonym AEROFONY, nátrubkové 18. století neznámé Národní muzeum - České muzeum hudby
Dusítko klarinové anonym AEROFONY, nátrubkové 18. století neznámé Národní muzeum - České muzeum hudby
Flétna příčná Tomschik, Martin AEROFONY, hranové 1. pol. 19. století Brno Národní muzeum - České muzeum hudby
Gusle anonym CHORDOFONY, drnkací nezjištěna jižní Evropa Národní muzeum - Etnorafické oddělení Historického muzea
Klavichord částečně vázaný anonym CHORDOFONY, klávesové přelom 18. a 19. století Národní muzeum - České muzeum hudby
Klavichord vázaný anonym CHORDOFONY, klávesové 18. století --- Národní muzeum - České muzeum hudby
Kontrabas anonym CHORDOFONY, smyčcové 1742 Padua, Itálie Národní muzeum - České muzeum hudby
Kontrabas Schaller, Wenzel CHORDOFONY, smyčcové 1821 Praha Národní muzeum - České muzeum hudby
Kytara Metelka, Věnceslav CHORDOFONY, drnkací 1847 - 1867 Paseky nad Jizerou Národní muzeum - České muzeum hudby
Kytara Bindernagel, Johann Wilhelm CHORDOFONY, drnkací přelom 18. a 19. století Gotha Národní muzeum - České muzeum hudby
Lesní roh invenční Landa, Václav AEROFONY, nátrubkové c1800–1850 Praha Národní muzeum - České muzeum hudby
Lesní roh invenční Landa, Václav AEROFONY, nátrubkové c1800–1850 Praha Národní muzeum - České muzeum hudby
Lesní roh invenční anonym AEROFONY, nátrubkové 1. polovina 19. století neznámé Národní muzeum - České muzeum hudby
Lesní roh invenční anonym AEROFONY, nátrubkové 1. polovina 19. století neznámé Národní muzeum - České muzeum hudby
Lesní roh invenční Petschman, Josef AEROFONY, nátrubkové 1. polovina 19. století Praha-Karlín Národní muzeum - České muzeum hudby
Lesní roh invenční anonym AEROFONY, nátrubkové 1. polovina 19. století neznámé Národní muzeum - České muzeum hudby
Lesní roh invenční Bauer, Eduard Johann AEROFONY, nátrubkové c1836–1871 Praha Národní muzeum - České muzeum hudby
Lesní roh invenční anonym AEROFONY, nátrubkové c1850 neznámé Národní muzeum - České muzeum hudby
Lesní roh invenční anonym AEROFONY, nátrubkové c1850 neznámé Národní muzeum - České muzeum hudby
Lesní roh invenční Stöhr, Franz AEROFONY, nátrubkové c1829–1876 Praha Národní muzeum - České muzeum hudby
Lesní roh invenční Stark, I. AEROFONY, nátrubkové 1. polovina 19. století Görkau / Jirkov Národní muzeum - České muzeum hudby
Lesní roh invenční Rott, František Karel AEROFONY, nátrubkové c1900 Praha Národní muzeum - České muzeum hudby
Lesní roh invenční Lippert, Anton AEROFONY, nátrubkové 1859? Praha Národní muzeum - České muzeum hudby
Lesní roh invenční Stöhr, Franz AEROFONY, nátrubkové c1829–1876 Praha Národní muzeum - České muzeum hudby
Lesní roh invenční Bauer, Eduard Johann AEROFONY, nátrubkové c1836–1871 Praha Národní muzeum - České muzeum hudby
Lesní roh invenční Stöhr, Franz AEROFONY, nátrubkové c1829–1876 Praha Národní muzeum - České muzeum hudby
Lesní roh invenční Stöhr, Franz AEROFONY, nátrubkové c1829–1876 Praha Národní muzeum - České muzeum hudby
Lesní roh invenční anonym AEROFONY, plátkové c1850 neznámé Národní muzeum - České muzeum hudby
Lesní roh invenční Lippert, Anton AEROFONY, nátrubkové 1859 (?) Praha Národní muzeum - České muzeum hudby
Lesní roh invenční Stöhr, Franz AEROFONY, nátrubkové c1829–1876 Praha Národní muzeum - České muzeum hudby
Lesní roh přirozený Fratisch, Johann Georg AEROFONY, nátrubkové 1752 / 1745 (?) Praha Národní muzeum - České muzeum hudby
Lesní roh přirozený Fratisch, Johann Georg AEROFONY, nátrubkové 1752 Praha Národní muzeum - České muzeum hudby
Lesní roh přirozený Eichentopf, Johann Heinrich AEROFONY, nátrubkové 1735 Lipsko / Leipzig Národní muzeum - České muzeum hudby
Lesní roh přirozený Eichentopf, Johann Heinrich AEROFONY, nátrubkové 1735 Lipsko / Leipzig Národní muzeum - České muzeum hudby
Lesní roh přirozený Bauer, Johann Adam AEROFONY, nátrubkové c1811−a1835 Praha Národní muzeum - České muzeum hudby
Lesní roh přirozený Pieltz, Joseph AEROFONY, nátrubkové c1780 Johannesberg (Janov nad Nisou?) Národní muzeum - České muzeum hudby
Lesní roh přirozený Wolf, August AEROFONY, nátrubkové c1821–1874 Praha Národní muzeum - České muzeum hudby
Lesní roh přirozený Liebel, Johann Gottfried AEROFONY, nátrubkové 1777 Neukirchen Národní muzeum - České muzeum hudby
Lesní roh přirozený Kerner, Anton AEROFONY, nátrubkové 1794 Vídeň / Wien Národní muzeum - České muzeum hudby
Lesní roh přirozený Anger, Joseph Simon AEROFONY, nátrubkové 1780 Kraslice Národní muzeum - České muzeum hudby
Lesní roh přirozený Wolf, August AEROFONY, nátrubkové c1821–1874 Praha Národní muzeum - České muzeum hudby
Lesní roh přirozený Schmied, Johann Joseph AEROFONY, nátrubkové 1771 Pfaffendorf (Německo) / Szarocin (Polsko) Národní muzeum - České muzeum hudby
Lesní roh přirozený Bauer, Eduard Johann AEROFONY, nátrubkové c1836–1871 Praha Národní muzeum - České muzeum hudby
Lesní roh přirozený Bauer, Eduard Johann AEROFONY, nátrubkové c1836–1871 Praha Národní muzeum - České muzeum hudby
Lesní roh přirozený anonym AEROFONY, nátrubkové 1. polovina 19. století neznámé Národní muzeum - České muzeum hudby
Lesní roh přirozený anonym AEROFONY, nátrubkové 1. polovina 19. století neznámé Národní muzeum - České muzeum hudby
Lesní roh přirozený dřevěný - torzo anonym AEROFONY, nátrubkové 18. století (?) neznámé Národní muzeum - České muzeum hudby
Lesní roh přirozený parforsní Kerner, Anton AEROFONY, nátrubkové 1777 Vídeň / Wien Národní muzeum - České muzeum hudby
Lesní roh přirozený parforsní Kerner, Anton AEROFONY, nátrubkové 1769 Vídeň / Wien Národní muzeum - České muzeum hudby
Lesní roh přirozený parforsní Fuchs, Daniel AEROFONY, nátrubkové c1853–1938 Vídeň / Wien Národní muzeum - České muzeum hudby
Lesní roh strojivový Šediva, Josef 2) AEROFONY, nátrubkové c1900 Oděsa Národní muzeum - České muzeum hudby
Lesní roh strojivový Šediva, Josef 2) AEROFONY, nátrubkové c1900 Oděsa Národní muzeum - České muzeum hudby
Lesní roh strojivový Šediva, Josef 1) AEROFONY, nátrubkové a1840–1877 Semily Národní muzeum - České muzeum hudby
Lesní roh strojivový Huschauer, Joseph AEROFONY, nátrubkové 1793 Vídeň / Wien Národní muzeum - České muzeum hudby
Lesní roh strojivový anonym AEROFONY, nátrubkové 2. polovina 19. století neznámé Národní muzeum - České muzeum hudby
Lesní roh strojivový Červený, Václav František AEROFONY, nátrubkové c1850 Hradec Králové Národní muzeum - České muzeum hudby
Lesní roh strojivový Červený, Václav František AEROFONY, nátrubkové c1870–1880 Hradec Králové Národní muzeum - České muzeum hudby
Lesní roh strojivový Šediva, Josef 2) AEROFONY, nátrubkové c1900 Oděsa Národní muzeum - České muzeum hudby
Lesní roh strojivový Červený a synové AEROFONY, nátrubkové p1867 Kyjev (?) Národní muzeum - České muzeum hudby
Lesní roh strojivový Bašta, Jan AEROFONY, nátrubkové 2. polovina 19. století Luby u Chebu Národní muzeum - České muzeum hudby
Lesní roh strojivový Farský, Josef František AEROFONY, nátrubkové c1876–1913 Pardubice Národní muzeum - České muzeum hudby
Lesní roh strojivový anonym AEROFONY, nátrubkové 2. polovina 19. století neznámé Národní muzeum - České muzeum hudby
Lesní roh strojivový anonym AEROFONY, nátrubkové 2. polovina 19. století neznámé Národní muzeum - České muzeum hudby
Lesní roh strojivový anonym AEROFONY, nátrubkové 2. polovina 19. století neznámé Národní muzeum - České muzeum hudby
Lesní roh strojivový anonym AEROFONY, nátrubkové c1850 neznámé Národní muzeum - České muzeum hudby
Lesní roh strojivový Schamal, Karel 1 AEROFONY, nátrubkové 1881 Praha Národní muzeum - České muzeum hudby
Lesní roh strojivový Vokoun, Tomáš AEROFONY, nátrubkové c1850–1916 Písek Národní muzeum - České muzeum hudby
Lesní roh strojivový Vokoun, Tomáš AEROFONY, nátrubkové c1850–1916 Písek Národní muzeum - České muzeum hudby
Lesní roh strojivový Bašta, Jan AEROFONY, nátrubkové 2. polovina 19. století Luby u Chebu Národní muzeum - České muzeum hudby
Lesní roh strojivový Wolf, Josef AEROFONY, nátrubkové c1848–1888 Praha Národní muzeum - České muzeum hudby
Lesní roh strojivový Gebrüder Rott AEROFONY, nátrubkové c1830–1840 Praha Národní muzeum - České muzeum hudby
Lesní roh strojivový Krause, August Friedrich AEROFONY, nátrubkové 1797; p1820 Berlín Národní muzeum - České muzeum hudby
Lesní roh strojivový Hüttl, Anton Konrad AEROFONY, nátrubkové c1877–1920 Kraslice / Graslitz Národní muzeum - České muzeum hudby
Lirica anonym CHORDOFONY, smyčcové neurčena Balkán Národní muzeum - Etnografické oddělení Historického muzea
Škrabka anonym IDIOFONY nezjištěna Jižní nebo Střední Amerika Národní muzeum - Náprstkovo muzeum
Trouba patýřská, torzo anonym AEROFONY, nátrubkové 19. století Národní muzeum - České muzeum hudby
Violoncello Hulínský, Tomáš Ondřej CHORDOFONY, smyčcové 1763 Praha Národní muzeum - České muzeum hudby