The Galpin Society Newsletter

The Galpin Society Newsletter

no. 69 Summer 2024 

Aktuální číslo Galpin Society Newslettero dostupné online. Kromě inzerce nových organologických titulů přináší i několik původních článků na zajímavá organologická témata.