Call for papers: Music-Making-Materials:

Natural Resource Use and Sustainability in Musical Instrument Making

Universität Hildesheim vyzývá k účasti na online konferenci: Otázka udržitelnosti v hudbě se v posledních desetiletích stává stále důležitější a prochází různými akademickými disciplínami, studijními obory i oblastmi praktických a specializovaných znalostí. Ekomusikologičtí vědci, stejně jako správci zdrojů a geografové životního prostředí upozornili na skutečnost, že důležité vztahy k materialitě, přírodním zdrojům a přírodnímu prostředí jsou pro udržitelnost hudby zásadní. Jedna z hlavních obav se týká přírodních zdrojů používaných při výrobě hudebních nástrojů a mnohovrstevnatých sociálních, politických, ekonomických, kulturních, ekologických, biofyzikálních a druhově specifických biologických rozměrů, které se podílejí na získávání přírodních materiálů. Mezinárodní online konference s názvem Music-Making-Materials: Natural Resource Use and Sustainability in Musical Instrument Making se snaží prozkoumat současný stav tohoto výzkumu v různých globálních a místních kontextech a různých hudebních kulturách. Cílem konference je:

 • poskytnout komplexní status quo současného výzkumu využívání přírodních zdrojů a udržitelnosti při výrobě hudebních nástrojů
 • identifikovat současné a budoucí výzvy a možné přístupy k jejich udržitelnému řešení na různých relevantních prostorových měřítcích. (místní, regionální, národní, globální atd.).


Pro mezinárodní online konferenci a plánovaný sborník z konference hledáme prezentace a další příspěvky (audiovizuální materiály, postery atd.) od interdisciplinárních a transdisciplinárních vědců a výrobců hudebních nástrojů. Vítáme příspěvky a příspěvky, které se zabývají různými aspekty hudebních materiálů, zejména:

 • Materialita a udržitelnost ve výrobě hudebních nástrojů
 • Specifické případové studie zabývající se získáváním a využíváním přírodních zdrojů v různých místních a globálních kontextech tvorby nástrojů
 • Udržitelnost a tradiční znalosti (domorodé, ekologické, environmentální, řemeslné, kulturní, hudební atd.)
 • Výzvy při pokrytí požadavků na zdroje kvůli nedostatku zdrojů a nadměrnému využívání
 • (Ne)udržitelné formy získávání přírodních zdrojů pro hudební nástroje
 • Ohrožené druhy pro hudební nástroje
 • Řídící mechanismy (jako jsou právní rámce nebo společné systémy správy majetku) podporující udržitelné využívání přírodních zdrojů při výrobě hudebních nástrojů
 • Teoretické rámce, které se blíží průniku mezi výrobou hudebních nástrojů, využíváním přírodních zdrojů a udržitelností
 • Zpracování kritérií udržitelnosti pro výrobu hudebních nástrojů v místním a globálním měřítku
 • Alternativní materiály pro hudební nástroje

Podrobné informace na tomto odkazu. Call for papers zde