Wolf, Josef

1821-1893

Životopis

Syn Augusta Wolfa, u kterého se vyučil. Poté odešel na zkušenou a pracoval v dílnách ve Vídni a Pešti. Po návratu pracoval ještě nějaký čas u svého otce. Osamostatnil se v roce 1848. Po smrti otce v roce 1867 převzal též jeho dílnu a výrobu rozšířil i na hranové a plátkové dechové nástroje. Též obchodník s hudebními nástroji (dudy, harmoniky). Hojně exportoval do Ruska. Účastnil se výstav s hudebními nástroji (1882 Terst; 1887 Příbor). V roce 1891 mu byla na Jubilejní výstavě v Praze udělena stříbrná medaile. Vyučil svého syna Augusta Josefa, který po něm převzal živnost.

Signatura

(1) JOSEF WOLF / znak dvouocasého lva / IN PRAG

(2) IOSEF WOLF / PRAHA / PRAG

Prameny

Literární archiv Památníku národního písemnictví. Fond: Srb-Debrnov, Josef. Životopis Augustina Wolfa.

Archiv hlavního města Prahy, fond Společenstvo hotovitelů hudebních nástrojů, inv. č. 2, Matrika mistrů 1851–1949.

Fleischer, Ludwig: Musik-Adressen- und Notiz-Buch der königlichen Hauptstadt Prag und deren Vorstädte nebst dem neuesten Theater- und Häuser-Schema von Prag (Prag 1867, s. 83);

Meliš, Emanuel: Průvodce hudební a divadelní (Praha: Mikuláš & Knapp, 1868, s. 76);

Seznam cen udělených na všeobecné zemské jubilejní výstavě v Praze roku 1891 pod protektorátem Jeho cís. a král. Veličenstva císaře Františka Josefa I. (V Praze Nákladem výstavního výboru, [1892], s. 127);

Wit, Paul de: Welt-Adressbuch der gesammten Musikinstrumenten-Industrie (Leipzig 1897, s. 156);

Hudební almanach Československé republiky 1, 1922 (Praha: Hudební nakladatelství Jana Hoffmanna, 1921, s. 258);

Wit, Paul de: Welt-Adressbuch der MusikinstrumentenIndustrie. Teil I, Deutschland, Österreich, Tschechoslowakei (Leipzig, 1925/26, s. 705);

Wit, Paul de: Welt-Adressbuch der MusikinstrumentenIndustrie. Teil I, Deutschland, Österreich, Luxemburg, Tschechoslowakei (Leipzig, 1929/30, s. 399).

Literatura

Srb-Debrnov, Josef: Slovník hudebních umělců slovanských. (Rukopis, Národní muzeum – České muzeum hudby).

Langwill, Lyndesay G.: An Index Of Musical Wind Instrument Makers (Edinburgh: L.G. Langwill, 1972, s. 192).

Waterhause, William: The New Langwill Index. A Dictionary of Musical Wind-Instrument Makers and Inventors (London: Tony Bingham, 1993, s. 434).

Keller, Jindřich: Nátrubkové nástroje se strojivem v 19. století (Diplomová práce, Praha 1967, s. 126).

Žůrková, Tereza: Výroba nátrubkových dechových nástrojů v českých zemích v 18. a 19. století se zaměřením na lesní rohy (Disertační práce, Masarykova univerzita, Brno 2016, s. 25, 34, 36, 94, 95, 96, 111, 118, 241, 255, 259, 260, 261).

Nástroje tohoto výrobce

Zpět na vyhledávání