Starý, Johann

1854-1935

Životopis

Výrobce nátrubkových dechových nástrojů a obchodník s hudebními nástroji v Českých Budějovicích. Vyučil se u Josepha Ignaze Zankla v Litoměřicích (1867–1870). Po vyučení u něj ještě dva roky pracoval. Pak odešel na vandr a pracoval u Augusta Jindřicha Rotta (1872–1873), u vdovy po Eduardu Johannu Bauerovi (1873–1874), Josefa Pelze v Liberci (1874–1875) a u Josefa Stolla v Českých Budějovicích. Po něm převzal kolem roku 1878 dílnu a vedl ji až do své smrti. Vyučil Jana Dvořáka a syna Václava Starého. Zúčastnil se Jubilejní výstavy v Praze v roce 1891 a získal stříbrnou medaili. Po jeho smrti převzal dílnu jeho syn Václav a vedl ji až do roku 1950, kdy byla zestátněna.

Prameny

Fond Společenstvo hotovitelů hudebních nástrojů, inv. č. 2, Matrika mistrů 1851–1949, Archiv hlavního města Prahy.

Jubilejní výstava zemská království českého v Praze 1891. Praha: F. Šimáček, 1894, s. 550.

Wit, Paul de: Welt-Adressbuch der gesammten Musikinstrumenten-Industrie. Leipzig 1897, s. 137.

Wit, Paul de: Welt-Adressbuch der Musikinstrumenten-Industrie. Teil I, Deutschland, Österreich, Tschechoslowakei. Leipzig, 1925/26, s. 663.

Wit, Paul de: Welt-Adressbuch der Musikinstrumenten-Industrie. Teil I, Deutschland, Österreich, Luxemburg, Tschechoslowakei. Leipzig, 1929/30, s. 376.

Literatura

Srb-Debrnov, Josef: Slovník hudebních umělců slovanských (rukopis).

Waterhause, William: The New Langwill Index. A Dictionary of Musical Wind-Instrument Makers and Inventors. 1.vyd. London: Tony Bingham, 1993, s. 382.

Keller, Jindřich: Nátrubkové nástroje se strojivem v 19. století. Diplomová práce, FF UK, Praha 1967, s. 128.

Zpět na vyhledávání