Schamal, Karel 1

[Šámal]

1849-1919

Životopis

Syn Václava Schamala 1), u kterého se i vyučil (1866). Pracoval u několika významných zahraničních výrobců, mj. A. Saxe a Moritze. V roce 1879 převzal otcovu firmu. Byl dlouholetým členem předsednictva Společenstva hotovitelů hudebních nástrojů v Praze. V roce 1892 se spojil se svým bratrem Václavem Schamalem 2) a založili firmu Bratři Schamalové. Vyráběl též strunné smyčcové nástroje a citery. Ve svém obchodě prodával také harmonia z moravské dílny Františka Pohanky v Bohdalově. Účastnil se výstav (mj. Jubilejní výstava v Praze 1891). Byl též sběratel historických hudebních nástrojů. Po jeho smrti vedla živnost jeho švagrová.

Signatura

(1) K. SCHAMAL / PRAGUE

(2) K. SCHAMAL, PRAHA − BOHEMIA

(3) K. Schamal / Tovarna na hudebni nastroje v Praze

Archivní materiály

Fond Společenstvo hotovitelů hudebních nástrojů, inv. č. 2, Matrika mistrů 1851–1949. Archov hlavního města Prahy.

Kalendář českých hudebníkův na rok 1884, 1885, 1887, 1890, 1891.

Neue musikalische Presse roč. 4, 1895, č. 50, s. 25. 

Prameny a literatura

Srb-Debrnov, Josef: Slovník hudebních umělců slovanských (rukopis).

Waterhause, William: The New Langwill Index. A Dictionary of Musical Wind-Instrument Makers and Inventors. 1.vyd. London: Tony Bingham, 1993, s. 350.

Keller, Jindřich: Nátrubkové nástroje se strojivem v 19. století. Diplomová práce, FF UK, Praha 1967.

Čížek, Bohuslav: Nástrojové sbírky pražské konzervatoře. Diplomová práce, FF UK, Praha 1983.