Prokop, Ladislav František

1843-1919

Životopis

Houslař a výrobce nátrubkových dechových nástrojů. Též obchodník s hudebními nástroji. Pocházel z nástrojařské rodiny − jeho děd, nebo strýc Antonín byl truhlář, ale živil se i jako houslař a klavírník. Otec František Dominik Prokop byl houslař a stavitel strunných drnkacích nástrojů, zejména kytar. U něho se Ladislav F. Prokop vyučil. Další cenné zkušenosti získal u vídeňské houslařské firmy Davida Bittnera, kde pracoval jako dílovedoucí. Živnost založil v roce 1870 v Hlinsku. Po požáru, který zničil celý dům i dílnu, se přestěhoval v roce 1875 do Chrudimi. V roce 1891 mu byla udělena stříbrná medaile na Jubilejní výstavě v Praze. Hlavní náplní jeho prosperující chrudimské firmy byla oprava a prodej hudebních nástrojů. Z jeho Zápisků vyplývá, že stavěl též nátrubkové dechové nástroje (při vojenské službě hrál na polnici a lesní roh). Jeho syn Ladislav se u něj vyučil a kolem roku 1900 převzal živnost, kterou zaměřil na obchodování s hudebními nástroji. Po něm se ujali živnosti jeho synové Ladislav a Bohumil a vedli ji až do znárodnění po skončení druhé světové války.

Signatura

Lad. F. Prokop / Chrudim

Archivní materiály

Archiv hlavního města Prahy, fond Společenstvo hotovitelů hudebních nástrojů, inv. č. 2, Matrika mistrů 1851–1949.

Prokop, Ladislav F.: Zápisky (Hradec Králové: Kruh, 1981).

Seznam cen udělených na všeobecné zemské jubilejní výstavě v Praze roku 1891 pod protektorátem Jeho cís. a král. Veličenstva císaře Františka Josefa I. (V Praze Nákladem výstavního výboru, [1892], s. 127).

Wit, Paul de: Welt-Adressbuch der gesammten Musikinstrumenten-Industrie (Leipzig 1897, s. 138).

Kalendář českých hudebníkův na rok 1902 (Praha: Fr. A. Urbánek, 1902).

Prameny a literatura

Československý hudební slovník osob a institucí, sv. 2, s. 376.

Jalovec, Karel: Čeští houslaři (Praha 1959, s. 92).

Pilař, Vladimír – Šrámek, František: Umění houslařů (Praha 1986, s. 154–156).