Beer, Ignaz

[Hynek]

1856–1903

[revize 1980]

Životopis

Houslař a strunař působící v Brně. Narodil se v roce 1856 v Jihlavě jako syn Gabriela Beera. V letech 1869–73 se vyučil u Josefa Křepelky v Jihlavě. Poté pracoval jako tovaryš u různých mistrů (1873–76). V roce 1876 se osamostatnil v Brně, kde převzal dílnu po Jakobu Klimentovi (I). Zemřel v roce 1903 v Brně. Po jeho smrti vedla dílnu rok jeho manželka, v roce 1904 ji převzal houslař Karel Goll (I), za kterého se vdova provdala.

Svou dílnu v Brně měl na adrese Schwertgasse 6 (dnešní Mečová ulice). V roce 1890 se oženil s Josefinou Pivečkovou. Je známo několik nástrojů, které opravoval.

Prameny a literatura

  • Lütgendorff, Wilibald Leo von: Die Geigen und Lautenmacher vom Mittelalter bis zur Gegenwart (Frankfurt am Main 1922, s. 36). 
  • Jalovec, Karel: Čeští houslaři (Praha 1959, s. 37).
  • Jalovec, Karel: Enzyklopädie des Geigenbaues (sv. 1, Praha 1965, s. 126).
  • Kurfürst, Pavel: Brněnští hudební nástrojaři 14.–19. století (Brno 1980, s. 43).

Papírová databáze Oddělení hudebních nástrojů Českého muzea hudby