Beer, Alois (I)

přelom 19. a 20. století

[revize 1980]

Životopis

Obchodník se strunnými nástroji a strunami v Brně na přelomu 19. a 20. století. 

Pracoval na adrese Schwertgasse (dnešní Mečová ul.) 6.

Prameny a literatura

  • Wit, Paul de: Welt-Adressbuch der gesammten Musikinstrumenten-Industrie (Leipzig 1897, s. 135).

Papírová databáze Oddělení hudebních nástrojů Českého muzea hudby