Beer, A.

a1885-p1920

[revize 1980]

Životopis

Výrobce hudebních nástrojů v Jihlavě na přelomu 19. a 20. století. Syn a spolupracovník Gabriela Beera.

Doložen v Jihlavě mezi lety 1885–1920.

Prameny a literatura

  • Henley, William: Universal Dictionary of Violin and Bow Makers (Brighton 1960, sv. 1, s. 97).

Papírová databáze Oddělení hudebních nástrojů Českého muzea hudby