Barák, František

1831-1896

Životopis

Výrobce nátrubkových dechových nástrojů v Mladé Boleslavi. Vyučil se v letech 1843–48 u Václava Schamala 1). Poté pracoval u Josefa Štastného (Kutná Hora), Augusta Heinricha Rotta (1850, Praha), Václava Františka Červeného (1852, Hradec Králové), Daniela Fuchse (1856, Vídeň) a Františka Kuliče (Josefov). Dílnu si otevřel v roce 1858 v Mladé Boleslavi. Od roku 1871 fungovala též filiálka firmy v Tbilisi, kterou vedl jeho nevlastní bratr Alois Dvořáček (žák Antona Lipperta). Hojně se účastnil výstav (1866 Příbor; 1866 Kutná Hora – zlatá medaile; 1882 Trieste; 1887 Příbor). Na Jubilejní výstavě v Praze v roce 1891 vystavoval „Hlahol mladoboleslavský“, vlastní druh pozounu. Získal 29 medailí. Nástroje vyvážel do Ruska a Asie.

Signatura

F. BARÁK + znak dvouocasého lva s korunou + ML. BOLESLAV.

Archivní materiály

Zeitschrift für Instrumentenbau (opakovaná inzerce).

Vermischtes. Ueber die Oesterreichische Industrie auf der Welt-Ausstellung zu Melbourne (Zeitschrift für Instrumentenbau 1, 1880/1881, č. 17, s. 243).

Ausstellungsnachrichten (Zeitschrift für Instrumentenbau 2, 1881/1882, č. 22, s. 326).

Vermischtes. Ausstellung zu Adelaide (Zeitschrift für Instrumentenbau 7, 1886–1887, č. 35, s. 449).

Jubilejní výstava zemská království českého v Praze 1891 (Praha 1894, s. 550).

Seznam cen udělených na všeobecné zemské jubilejní výstavě v Praze roku 1891 pod protektorátem Jeho cís. a král. Veličenstva císaře Františka Josefa I. (Praha Nákladem [1892], s. 127).

Prameny a literatura

Československý hudební slovník osob a institucí. Praha: 1963, sv. 1, s. 48.

Langwill, Lyndesay G.: An Index Of Musical Wind Instrument Makers (Edinburgh 1972, s. 8).

Waterhause, William: The New Langwill Index. A Dictionary of Musical Wind-Instrument Makers and Inventors (London 1993, s. 18).

Srb-Debrnov, Josef: Slovník hudebních umělců slovanských (rkp.).

Keller, Jindřich: Nátrubkové nástroje se strojivem v 19. století. (diplomová práce, Praha 1967, s. 15, 128).

Keller, Jindřich: Čeští hudební nástrojaři v Rusku (Sborník Národního muzea v Praze, řada A − Historie, 33, 1979, č. 1, s. 1–68, s. 18).