Bar, František

[Bär]

1897–p1924

[revize 1980]

Životopis

Houslař působící ve Vackově na Chebsku v první polovině 20. století. Narodil se 27. června 1897 ve Vackově. Syn houslaře Georga Bara, u něhož se vyučil řemeslu. Samostatně začal pracovat od roku 1924. 

Prameny a literatura

  • Jalovec, Karel: Čeští houslaři (Praha 1959, s. 36). 
  • Jalovec, Karel: Enzyklopädie des Geigenbaues (sv. 1, Praha 1965, s. 113).

Papírová databáze Oddělení hudebních nástrojů Českého muzea hudby