Anger, Richard und Adolf

1859–1945

[revize 1980]

Životopis

[revize 1980]

Firma vyrábějící hračky, hrací stroje a dětské hudební nástroje ze dřeva a mosazi. Založena byla v roce 1859 Josephem Martinem Angerem, byla dále provozována jeho vnuky a používala až do roku 1945 značku Richard & Adolf Anger. Majitelem byl Anton Richard Anger, obchodním vedoucím Richard Anger. Firma sídlila v Kraslicích na adrese Lindenplatz 509, provozovala také německou filiálku v Lipsku (Leipzig - Klein-Zschocher). 

Prameny a literatura

  • Wit, Paul de: Welt-Adressbuch der gesammten Musikinstrumenten-Industrie (Leipzig 1897, s. 141).
  • Hudební almanach 1922 Československé republiky (Praha 1921, s. 323).
  • Wit, Paul de: Welt-Adressbuch der MusikinstrumentenIndustrie. Teil I: Deutschland, Österreich, Tschechoslowakei (Leipzig, 1925–26, s. 671).
  • Wit, Paul de: Welt-Adressbuch der MusikinstrumentenIndustrie. Teil I: Deutschland, Österreich, Tschechoslowakei (Leipzig, 1929−30, s. 268).
  • Kugler, Heinrich: Adressbuch der Bergstadt Graslitz (Kraslice 1937, s. 121: No. 509).

Papírová databáze Oddělení hudebních nástrojů Českého muzea hudby