Lesní roh přirozený parforsní

Parforsní lesní roh z mosazného plechu. Signovaný na věnci ozvučníku. Konstrukce metodou střihu a klínu. Vinutí 2 ½. Výztuha ozvučníku věncem a drátem. Ústnicový nástavec bez rýhování. Nástroj sestaven ze 2 dílů. Spojení jednotlivých dílů pomocí jednoho spojovacího kroužku s rýhováním. Vnitřní část ozvučníku opatřena černým nátěrem. Na věnci ozvučníku na protější straně k signatuře výrobce ryté znaky E. L.

Signatura výrobce:
Anton Kerner Kaye Könige Hoff Waldhorn / und Trompe Macher.  . in Wienn  . 1777  . [znak dvouhlavého korunovaného orla]

Rozměry:
průměr ozvučníku: 279–284 mm
vzdálenost okraj ozvučníku – ústnice: 504 mm
výška ke spodní části vinutí: 65 mm
výška k horní části vinutí: 579 mm
průměr vinutí: 467–505 mm
průměr ústnice: 7,5 mm
celková délka trubice: 4466 mm

Materiál:
mosaz

Inventární číslo: E 963

  • Výrobce: Kerner, Anton
  • Kategorie: AEROFONY, nátrubkové
  • Datace: 1777
  • Místo: Vídeň / Wien

Zpět na vyhledávání