Výzkum organologické akustiky

Výzkum organologické akustiky

Výzkumné centrum hudební akustiky HAMU

Výzkumné centrum hudební akustiky provádí základní výzkum a aplikování výzkumných poznatků do praxe v oblasti akustiky hudebních nástrojů a lidského hlasu. 

Ve Výzkumném centru MARC je v provozu laboratoř fyzikální akustiky, která je vybavena dvoupaprskovým laserovým vibrometrem Polytec a pulzním interferometrem Dantec Dynamics. Interferometr, který je jediný svého druhu u nás, je určen pro vizualizaci a analýzu žádoucích i nežádoucích kmitů různých částí hudebních nástrojů při výzkumu fyzikální příčinnosti barvy a kvality jejich zvuku.