Katalog sbírky hudebních nástrojů boloňského muzea

Katalog sbírky hudebních nástrojů boloňského muzea

Museo internazionale e biblioteca della musica di Bologna

Sbírka hudebních nástrojů boloňského Museo internazionale e biblioteca della musica di Bologna má svůj původ převážně v boloňské hudební konzervatoři (Liceo musicale di Bologna, 1804-1942). Vzácné hudební nástroje z její sbírky se později staly součástí Museo civico di Bologna a významně obohaceny byly po světové výstavě uspořádané v Bologni v roce 1888.

Mezi nejvýznamnější exponáty patří např. cembalo z dílny Trasuntina z roku 1606, které bylo postavené pro hraběte Camilla Gonzagu. Katalog sbírky je dostupný online.