Databáze hudebních nástrojů MINIM-UK

Databáze hudebních nástrojů MINIM-UK

MINIM-UK (Musical Instruments Interface for Museums and Collections)

Databáze MINIM-UK je virtuální databáze hudebních nástrojů v muzejních sbírkách Spojeného království Velké Británie a Severního Irska. Zahrnuje cca 20 tisíc hudebních nástrojů. Více o této databázi zde

Databáze MINIM-UK zde.