Konference MCMI 21. října 2020

Pozvánky / Konference MCMI 21. října 2020

Termín konání: 21. 10. 2020, 8:00–18:00

Konference MCMI 21. října 2020

Téma: Dokumentace, konzervace a restaurování hudebních nástrojů

Konference bude zaměřena jak na obecné, tak i na dílčí specializované a praktické otázky dokumentace, konzervace a restaurování hudebních nástrojů. Součástí konference bude exkurze do restaurátorských dílen Českého muzea hudby. Detailní program konference bude zveřejněn v srpnu. 

Vítány jsou veškeré příspěvky, které se tematicky věnují uvedené problematice. Délka příspěvku max. 30 minut. V případě zájmu o aktivní účast na konferenci, prosím, zašlete přihlášku s níže uvedenými informacemi:
- název příspěvku
- stručná anotace příspěvku (cca 5-10 vět)
- stručná informace o autorovi (2-3 věty)

Přihlášku, prosím, zašlete na e-mailovou adresu tereza.zurkova@nm.cz do 31. 7. 2020.

V případě zájmu o pasivní účast na konferenci potvrďte, prosím, svoji účast na tutéž e-mailovou adresu do 30. 9. 2020.


Publikováno: 9. 4. 2020 Autor: Tereza Žůrková Sekce: Pozvánky