Výrobci dechových hudebních nástrojů v Americe 1761-1989

Výrobci dechových hudebních nástrojů v Americe 1761-1989

Albert R. Rice: Research Papers on American Musical Wind-Instrument Makers and Dealers, 1761 to 1980s

AMIS (American Musical Instrument Society) zveřejnila knihu o výrobcích a obchodnících s dechovými hudebními nástroji v Americe v letech 1761-1989. Publikace představuje na 478 stranách téměř 400 výrobců a obchodníků, mezi nimi též bratra slavného českého výrobce Václava Františka Červného z Hradce Králové. Publikace je nezbytnou pomůckou pro rešerše dané oblasti hudebního nástrojařství. 

Albert R. Rice: Research Papers on American Musical Wind-Instrument Makers and Dealers, 1761 to 1980s