Konzervace

/ Čítárna / Konzervace

15. května 2020

Zásady muzejní péče o hudební nástroje

Standards in the Museum Curation of Musical Instruments