AMG ČR:

AMG ČR:

Profesní etický kodex konzervátora-restaurátora AMG ČR

Profesní etický kodex konzervátora-restaurátora Asociace muzeí a galerií ČR byl schválen v roce 2009. Jeho hlavním cílem je stanovit odborné profesní požadavky na profese konzervátora / restaurátora, které zaujímají přední roli v ochraně kulturního dědictví. Etický kodex překládá také vysvětlení terminologická, která jsou nezbytná pro správnou komunikaci mezi odborníky. 

Profesní etický kodex konzervátora-restaurátora AMG ČR vychází částečně z dalších podobných textů vypracovaných zahraničními odborníky (ICOM Code of Ethics for Museums, 2004; Victoria & Albert Museum Conservation Department Ethics Checklist, 1994, 2004; E.C.C.O. Professional Guidelines I-III, 2002- 2004; AIC Code of Ethics and Guidelines for Practice, 1994; atd.).